ДЛГУ «Астравецкі лясгас» працуе

з панядзелка па пятніцу з 8.00 да 17.00.

Перапынак з 13.00 да 14.00.

Выхадныя дні: субота, нядзеля.


Тэлефон гарачай лініі

 

Паважаныя работнікі і зацікаўленыя асобы!

У выпадку ўзнікнення праблем з Вашым абслугоўваннем у структурных падраздзяленнях лясгаса або няўважлівых адносін да Вашых запытаннеў з боку работнікаў лясгаса, а таксама ў мэтах атрымання аператыўнай інфармацыі, Вы заўсёды можаце патэлефанаваць на тэлефон “гарачай лініі” лясгаса з 8 да 17 гадзін (абедзенны перапынак з 13 да 14 гадзін) па працоўных днях –

 

 +375 1591 78794


 

Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца па заявах грамадзян
Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца ДЛГУ «Астравецкі лясгас» па заявах грамадзян
№ адм. працэдурыНайменне даведкі або дакументаДакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдурыПамер платыМаксімальны тэрмін выкананняСлужбовая асоба, якая адказная за выкананне працэдур
Жыллёвыя праваадносіны
1.1.5.Пастаноўка на ўлік (аднаўленне на ўліку) грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоўЗаява; пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзян, пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей, якiя прымаюцца на ўлік для паляпшэння жыллёвых умоў і (або), якія знаходзіліся на такім уліку; дакументы, якія пацвярджаюць права на пазачарговае або першачарговае прадастаўленне жылога памяшкання – у выпадку наяўнасці такога права; звесткі аб даходзе і маёмасці кожнага члена сям'і – у выпадку пастаноўкі на ўлік (аднаўлення на ўліку) грамадзян, якія маюць права на атрыманне жылога памяшкання сацыяльнага карыстання ў залежнасці ад іх даходу і маёмасціБясплатна1 месяц з дня падачы заявыКрупенчык Пётр Зянонавіч, намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце, тэл. 22061
1.1.7.Зняцце грамадзян з уліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоўЗаява; пашпарты ці іншыя дакументы, якія сведчаць асобу ўсіх паўналетніх грамадзянБясплатна15 дзён з дня падачы заявыКрупенчык Пётр Зянонавіч, намеснік дырэктара па ідэалагічнай рабоце, тэл. 22061
Праца і сацыяльная абарона
2.1.Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкіНе патрабуюццаБясплатна5 дзён з дня зваротуСацура Аксана Збыгнеўна, інжынер па падрыхтоўцы кадраў, тэл. 22061
2.2.Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадыНе патрабуюццаБясплатна5 дзён з дня зваротуСацура Аксана Збыгнеўна, інжынер па падрыхтоўцы кадраў, тэл. 22061
2.3.Выдача даведкі аб перыядзе працы, службыНе патрабуюццаБясплатна5 дзён з дня зваротуСацура Аксана Збыгнеўна, інжынер па падрыхтоўцы кадраў, тэл. 22061
2.4.Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)Не патрабуюццаБясплатна5 дзён з дня зваротуКарпіцкая Ірэна Іонаўна, бухгалтар, тэл. 21577
2.5.Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родахПашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; лісток непрацаздольнасці; даведка аб памеры заработнай платы – у выпадку, калi перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для назначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаўБясплатна10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту цi прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог – 1 месяц
Карпіцкая Ірэна Іонаўна, бухгалтар, тэл. 21577
2.6.Прызначэння дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяціЗаява; пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; даведка аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь; пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці – у выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь; пасведчанні аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей); копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей – усынавiлi) дзяцей; выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавіцелі), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі; копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і – для няпоўных сем'яў; копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi; пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбеБясплатна10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцКарпіцкая Ірэна Іонаўна, бухгалтар, тэл. 21577
2.8.Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія ўсталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасціЗаява; пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камiсii; выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонкі (мужа) заяўніка або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі; копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і – для няпоўных сем'яў; пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбеБясплатна10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцКарпіцкая Ірэна Іонаўна, бухгалтар, тэл. 21577
2.9.Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоўЗаява; пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; пасведчанні аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей – не менш за два пасведчанні аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь – пры наяўнасці такіх пасведчанняў); копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей; копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) для – асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi; пасведчанне інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў; пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый – для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі, якая падверглася радыёактыўнаму забруджванню ў зоне далейшага адсялення або ў зоне з правам на адсяленне; пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе; копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і – для няпоўных сем'яў; даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах; выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць – у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі; даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам; даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці; даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогіБясплатна10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцКарпіцкая Ірэна Іонаўна, бухгалтар, тэл. 21577
2.12.Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гадыЗаява; пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь – пры наяўнасці такіх пасведчанняў); копія рашэння суда аб усынаўленні – для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей; копія рашэння мясцовага выканаўчага i распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзiцяцi; пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб выяўленні інваліднасці – для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў; пасведчанне інваліда – для маці (мачахі), бацькі (айчыма), ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якiя з'яўляюцца iнвалiдамi; даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу; пасведчанне аб заключэнні шлюбу – у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе; копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і – для няпоўных сем'яў; копія рашэння суда аб устанаўленнi бацькоўства – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу; даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года); выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавiцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць; звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту – для працаздольнага бацькі (айчыма) ў поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, ўсынавіцеля, апекуна (папячыцеля); даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты – у выпадку змены месца выплаты дапамогіБясплатна10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяцКарпіцкая Ірэна Іонаўна, бухгалтар, тэл. 21577
2.13.Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)Лісток непрацаздольнасціБясплатна10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог – 1 месяцКарпіцкая Ірэна Іонаўна, бухгалтар, тэл. 21577
2.14.Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзiцяцiЛісток непрацаздольнасціБясплатна10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог – 1 месяцКарпіцкая Ірэна Іонаўна, бухгалтар, тэл. 21577
2.16.Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыіЛісток непрацаздольнасціБясплатна10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамог – 1 месяцКарпіцкая Ірэна Іонаўна, бухгалтар, тэл. 21577
2.18.Выдача даведкі аб памеры прызначанага дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплатыПашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобуБясплатна5 дзён з дня зваротуКарпіцкая Ірэна Іонаўна, бухгалтар, тэл. 21577
2.19.Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогіНе патрабуюццаБясплатна5 дзён з дня зваротуКарпіцкая Ірэна Іонаўна, бухгалтар, тэл. 21577
2.20.Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памерыПашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобуБясплатна5 дзён з дня зваротуБордак Вераніка Іосіфаўна, бухгалтар, тэл. 23676
2.24.Выдача даведкі аб адсутнасці забеспячэння дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннемНе патрабуюццаБясплатна5 дзён з дня зваротуРудая Аляксандра Аляксандраўна, начальнік планава-эканамічнага аддзела, тэл. 21786
2.25.Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе дзіцяці да дасягнення ім узросту 3 гадоўНе патрабуюццаБясплатна5 дзён з дня зваротуСацура Аксана Збыгнеўна, інжынер па падрыхтоўцы кадраў, тэл. 22061
2.29.Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родахПашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобуБясплатна3 дні з дня звароту
Карпіцкая Ірэна Іонаўна, бухгалтар, тэл. 21577
2.35.Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаваннеЗаява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінуўшага); пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка; даведка пра смерць – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь; пасведчанне аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь; пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) – у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей); даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам – у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоўБясплатна1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц
Рудая Аляксандра Аляксандраўна, начальнік планава-эканамічнага аддзела, тэл. 21786
2.44.Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзеПашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобуБясплатна5 дзён з дня зваротуРудая Аляксандра Аляксандраўна, начальнік планава-эканамічнага аддзела, тэл. 21786
Прыродакарыстанне
16.10.Выдача дзяржаўнага пасведчання на права паляванняЗаява; пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; дзве каляровыя фатаграфіі заяўніка памерам 30 x 40 мм; дакумент, які пацвярджае праходжанне падрыхтоўкі да здачы спецыяльнага паляўнічага экзамену; дакумент, якi пацвярджае ўнясенне платы за праходжанне спецыяльнага паляўнічага экзамену; дакумент, якi пацвярджае ўнясенне платы за пакрыццё затрат на выраб бланка дзяржаўнага пасведчання на права палявання0,2 базавай велічыні за праходжанне спецыяльнага паляўнічага экзамену; 1 базавая велічыня за выраб бланка дзяржаўнага пасведчання на права палявання1 месяц з дня здачы спецыяльнага паляўнічага экзаменуУрбановіч Віктар Мечыслававіч, вядучы інжынер па паляўнічай гаспадарцы, тэл. 21477
16.102.Абмен дзяржаўнага пасведчання на права паляванняЗаява; пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; дзяржаўнае пасведчанне на права палявання; дзве каляровыя фатаграфіі заяўніка памерам 30 x 40 мм; дакумент, якi пацвярджае ўнясенне платы за пакрыццё затрат на выраб бланка дзяржаўнага пасведчання на права палявання1 базавая велічыня за выраб бланка дзяржаўнага пасведчання на права палявання1 месяц з дня падачы заявы
Урбановіч Віктар Мечыслававіч, вядучы інжынер па паляўнічай гаспадарцы, тэл. 21477
16.103.Выдача дубліката дзяржаўнага пасведчання на права палявання ўзамен, які прыйшоў у непрыдатнасць, страчанага (выкрадзенага) пасведчанняЗаява з указаннем прычын выдачы дубліката; пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць асобу; дзяржаўнае пасведчанне на права палявання, якое прыйшло ў непрыдатнасць (пры яго наяўнасці); дзве каляровыя фатаграфіі заяўніка памерам 30 x 40 мм; дакумент, якi пацвярджае ўнясенне платы за пакрыццё атрат на выраб бланка дзяржаўнага пасведчання на права палявання1 базавая велічыня за выраб бланка дзяржаўнага пасведчання на права палявання1 месяц з дня падачы заявы
Урбановіч Віктар Мечыслававіч, вядучы інжынер па паляўнічай гаспадарцы, тэл. 21477
16.13.Выдача ляснога білета на права карыстання участкам ляснога фонду (касьба, пасьба жывёлы, размяшчэнне вулляў і пчальнікоў)ЗаяваБясплатна15 дзён з дня падачы заявыШарэйка Віталь Сяргеевіч, начальнік аддзела прамысловай вытворчасці, тэл. 70152
16.14.Выдача ордэра на водпуск драўніны на карані (нарыхтоўка дроў)Заява; дакумент, які пацвярджае ўнясенне платыБясплатна (плата спаганяецца за адпускаемую драўніну на карані)2 працоўных дня з дня падачы заявы пры ўмове аплаты драўніны на караніЛяснічы лясніцтва
16.15.Выдача ордэра на водпуск драўніны на карані (нарыхтоўка дзелавой драўніны да 50 куб. метраў па таксаваму кошту для аднаўлення жылога дома і (або) надворных пабудоў, знішчаных або пашкоджаных у выніку пажару, стыхійнага бедства або іншага шкоднага ўздзеяння)Заява; дакумент, які пацвярджае ўнясенне платыБясплатна (плата спаганяецца за адпускаемую драўніну на карані па таксаваму кошту)10 дзён з дня падачы заявы пры ўмове аплаты драўніны на караніЛяснічы лясніцтва

 

Адзіны пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца ў адносінах 
да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў
Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца ДЛГУ «Астравецкі лясгас» у адносінах да юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў
№ адміністрацыйнай працэдурыНайменне адміністрацыйнай працэдурыПералік дакументаў і (або) звестак, якiя прадстаўляюцца зацікаўленымі асобамі ва ўпаўнаважаны орган для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдурыТэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдурыТэрмін дзеяння даведак або іншых дакументаў, якія выдаюцца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдурыПамер платы, якая спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдурыСлужбовая асоба, якая адказная за выкананне працэдур
ГЛАВА 6. АХОВА НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ і ПРЫРОДАКАРЫСТАННЕ
6.12.Ўзгадненне плана выключэння паляўнічых жывёл нармаваных відаўЗаява; праект плана выключэння паляўнічых жывёл нармаваных відаў1 месяцНа тэрмін дзеяння плана выключэння паляўнічых жывёл нармаваных відаўБясплатнаУрбановіч Віктар Мечыслававіч, вядучы інжынер па паляўнічай гаспадарцы, тэл. 21477
6.41.Ўзгадненне эколага-эканамічнага абгрунтавання паляўнічых угоддзяўЗаява; біёлага-эканамічнае абгрунтаванне паляўнічых угоддзяў1 месяцНа тэрмін дзеяння эколага-эканамічнага абгрунтавання паляўнічых угоддзяўБясплатнаУрбановіч Віктар Мечыслававіч, вядучы інжынер па паляўнічай гаспадарцы, тэл. 21477
6.46.Выдача лесасечнага білета (ордэра) на нарыхтоўку драўніны на карані, драўняна-хмызняковай расліннасці (насаджэнняў) ў лясным фондзе і на землях, якія не ўваходзяць у лясны фондЗаява; дакумент, якi пацвярджае ўнясенне платы за драўніну * 15 дзёнНа тэрмін нарыхтоўкі драўніны, але не пазней за 31 снежня года, на які лесасека прызначаная для высечкіБясплатнаМажуць Ганна Леанідаўна, інжынер па лесакарыстанню, тэл. 23233
6.47.Выдача ляснога білета:
для ажыццяўлення пабочнага лесакарыстання і нарыхтоўкі другарадных лясных рэсурсаў
Заява; дакумент, якi пацвярджае ўнясенне платы за ажыццяўленне пабочнага лесакарыстання * 15 дзён1 годБясплатнаШарэйка Віталь Сяргеевіч, начальнік аддзела прамысловай вытворчасці, тэл. 70152
на нарыхтоўку жывіцыНа ўвесь тэрмін падсочкі
*Калі арыгінал дакумента, які пацвярджае ўнясенне платы за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры і (або) выплату дзяржаўнай пошліны, існуе толькі ў выглядзе электроннага дакумента, заяўнікам можа быць прадстаўлена на папяровым носьбіце форма знешняга прадстаўлення гэтага дакумента, аформленая ў адпаведнасці з патрабаваннямі заканадаўства (дадзенае патрабаванне не распаўсюджваецца на выпадкі ўнясення платы і (або) выплаты дзяржаўнай пошліны з дапамогай выкарыстання аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы адзінай разліковай і інфармацыйнай прасторы).